תמונות

עם שאינו יודע את עברו, ההווה שלו דל... (צילום: אלן שיבר)