תמונות

"מעריך שמכבי תהיה טובה יותר" (צילום: אלן שיבר)