תמונות

שיבק נפרד מגל מקל, לפחות בינתיים (שרון קביליו)