תמונות

שירותים, המעוז כיור גובה, צילום ליאור סנדרוביץ צילום: ליאור סנדרוביץ