תמונות

כוח משמעותי מתחת לסל. רודס בימי הקולג' (gettyimages)