תמונות

בלאט וחבר. יצחקו על הכל בעוד שבועיים? (getty)