תמונות

הוציאו את העצבים על בולטימור. דניאלס (gettyimage)