תמונות

דקירה בחברון מחסום צבאי צילום: חדשות השואגים לימין