תמונות

לימור לריאה, סלון מבט כללי צילום: הגר דופלט