תמונות

בלזביץ´: &"הוכחנו שאנחנו מסוגלים להתמודד עם נבחרות חזקות מפורטוגל&