תמונות

אלירן עטר כובש באשדוד בסיבוב הקודם. מכבי הועדפה על פני חיפה (משה ח