תמונות

בן-חיים עם רוני. לא תמיד יריבות גדולות מפחידות אותנו