תמונות

אריאל בית הלחמי מקבל עבירה טכנית (יניב גונן)