תמונות

פזם-חייל ישן חברה שלו מבואסת לשימוש פז"ם בלבד צילום: עודד קרני