תמונות

סטיב גורי, עוד חיזוק להגנת מכבי? (gettyimages)