תמונות

שי דורון. הצטיינה בשורות הנבחרת (חגי ניזרי)