תמונות

בבית"ר מקווים שהפרות הסדר לא יימשכו (נועם מושקוביץ', וואלה)