תמונות

רוט ופלאניניץ', אמורים ללכת (רועי גלדסטון)