תמונות

ניצחון 800 ועליה על הנתיב בכיוון הנכון. האדומים חוגגים (אלן שיבר)