תמונות

הוא עדיין לא אוטו רהאגל, סנטוס (gettyimages)