תמונות

מאמין בקבוצה שלו. חיים סילבס (צילום: דני מרון)