תמונות

אחד ליצן, השני צבע לבלונד. בן חיים ואלברמן