תמונות

אביטל לור, מדרגות מדפים גובה צילום: הגר דופלט