תמונות

הגיע כעוס לחצי הגמר. ליונס מתחבק (אלן שיבר)