תמונות

עמית עברי מוצאת נקודת אור בווינגייט (מור שאולי)