תמונות

אלעד חסין. חיפה מקווה להתאושש דווקא באירופה (מור שאולי)