תמונות

שיפוצי אביב, שידת כניסה מראה גובה, צילום הגר דופלט צילום: הגר דופלט