תמונות

קליגר וסלע. הסיכוי למדליה קלוש (אורי ריכטר/ימית)