תמונות

עומר נכדה של מיכל דליות מסתפר צילום: תומר ושחר צלמים