תמונות

צפוי לפתוח במקום עזרא. בן רייכרט (צילום: אלן שיבר)