תמונות

הביתה קרן שביט, כניסה תקריב גובה צילום: הגר דופלט