תמונות

אפרת גוש וירון ברובינסקי מבלים, פברואר 2013 צילום: ג'קי יעקב