תמונות

הוא עוד נחשב להצלחה חריגה יחסית. דבאלישווילי מול קייליני