תמונות

בן זקן ויאמר. רביד גזל מקווה שהבעלים יישאר בקבוצה (אמיר לוי)