תמונות

פלט. עוד פצוע לרשימה הארוכה של אלישע לוי (דני מרון)