תמונות

מצפה לו חודש לא פשוט בכלל. ונגר (GETTYIMAGES)