תמונות

ניצחון לגלא, למרות משחק בינוני שלו. ארויו (gettyimages)