תמונות

הסתבך בבעיית עבירות אך התגבר על כך. סטודמאייר (עודד קרני)