תמונות

אלון דאי (משמאל) בסילברסטון, היום (f3euroseries.com)