תמונות

אסם באירלנד 4, התערבות עכשווית במבנה קיים יוצרת אינטראקציה מיוחדת צילום: Adam Currie