תמונות

בירשחוט עם דיין ומלול חוגגת שוויון מאוחר של המגן