תמונות

ליאו, הילד שחייו ניצלו צילום: דברה קופקן קוגן