תמונות

לא הופעת הבכורה עליה הוא חלם. פלקאו (gettyimages)