תמונות

אורחים רשמיים של משרד החוץ הושפלו בנתב"ג צילום: חדשות 2