תמונות

ויקי עוזר, חדר ילדים מתלה גובה צילום: הגר דופלט