תמונות

פנינית שרת, חדר שינה רחצה גובה צילום: שי אפשטיין