תמונות

ז'ולייט ופרנסואה עושים ציונות צילום: גיה באר גורביץ' ויוגב יפת