תמונות

ניר ביטון במחנה האימונים (שחר כחלון, אשדוד נט)