תמונות

מה יותר חשוב, קיום הוראות או שמירת מצוות? כהן צדק (דאבל פס)