תמונות

משלמים את המחיר. אחד המורשעים (נועם מושקוביץ', וואלה)